Ноќно крстарење со Галеб секоја вечер
во текот на летото од 15.Јуни - 15 Септември

Величествен поглед на Охрид : стариот град, Самуиловата тврдина, црквата Свети Јован Канео...
Брод Галеб .::. Ship Galeb
Брод Галеб .::. Ship Galeb
... црквата Свети Климент на Плаошник - првиот словенски универзитет. Со пријатна музика и освежителни пијалоци ќе уживата во безшумната ноќна пловидба на Галеб.
Со Галеб по Охридското езеро: